Peter Östmanin puhe Israelin 70-v-juhlaseminaarissa 19.4.2018

Kansanedustaja Peter Östmanin puhe 19.4.2018 Eduskunnan Pikku Parlamentissa pidetyssä seminaarissa, teemana Israel kansainvälisenpolitiikan keskiössä. (Puhe julkaistu luvalla.)

Your Excellencies, Representatives of the Embassies, ladies and gentlemen, hyvät juhlavieraat.

Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi eduskunnan Israel ystävyys- ryhmän ja Suomi-Israel Yhdistysten Liiton järjestämään juhlaseminaariin. Tänä vuonna saamme juhlistaa Israelin itsenäisyyden 70-vuotispäivää. Olen todella iloinen siitä, että olemme voineet järjestää tämän Israel kansain- välisen politiikan keskiössä -aiheisen seminaarin. On merkittävää, että Suomi ja Israel juhlivat pyöreitä vuosia ajallisesti niin lähekkäin toisiaan: Suomi täytti juuri 100 vuotta ja Israel juhlistaa juhlapäiväänsä tänä keväänä.

Suomen eduskunnan Israel-ystävyysryhmä, jonka puheenjohtajana toimin, on yksi eduskunnan vanhimpia maakohtaisia ystävyysryhmiä. Israel tarvitsee tukijoita ja ystäviä, niin yksilöitä, järjestöjä kuin valtioita.

Israelin asema kansainvälisessä politiikassa on aina ollut erityislaatuinen. Israel omaa Lähi-idän ainoana valtiona demokraattisen yhteiskuntajärjes- telmän, ja sillä on kaikki oikeus puolustaa alueellista koskemattomuuttaan sekä velvollisuus huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta.

Arvoisat kuulijat,

Holokaustin päättymisestä on vain 73 vuotta. Joidenkin siitä on ollut mahdollista myös selvitä, vaikka Auschwitzissa käydessä se tuntuukin mahdottomalta. Israelissa elää edelleen 160.000 selvinnyttä ihmistä, jonka lisäksi heitä asuu eri puolilla maailmaa.

Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan. Olemme vastuussa siitä mitä tapahtuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme ilmiöt. Meidän velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että historia ei unohdu eikä toistu. Velvollisuutemme on vaatia tasapuolista uutisointia ja yhteiskunnallista keskustelua tämän päivän tapahtumista.

Israelin oikeudellista asemaa vastaan käytävää taistelua voi pitää jopa vakavampana uhkana kuin sitä vastaan kohdistuvat aseelliset hyökkäykset. Tarve ja ajankohtaisuus ystävyystyölle Israelin tukena on tänä päivänä vähintäänkin yhtä suuri kuin 70 vuotta sitten. Jos ei tunne menneisyyttä, ei myöskään ymmärrä nykyisyyttä, eikä kykene tarkastelemaan tulevaisuutta. Tämä vanha totuus on enemmän ajankohtainen kuin pitkään aikaan.

Yksi yleisimmin Israelia vastaan kuultuja syytöksiä on, että maa rikkoo kansainvälisen oikeuden sääntöjä - jopa niin, että Israelin valtion olemassaolo on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Länsirannalla olevista siirtokunnista puhuttaessa on yleistynyt väite, että juutalaisasutus Juudeassa, Samariassa ja Itä-Jerusalemissa on laitonta ja rikkoo kansain- välistä oikeutta. Tämän tyyppisiä kannanottoja on toistettu niin paljon, että väitteistä on alkanut muodostua yleisesti hyväksytty käsitys.

Tällaisia kannanottoja kuulemme jopa kansanedustajilta eri maiden parla- menteissa ja Euroopan unionissa; kirkkojen ja humanitaarista avustustyötä tekevien järjestöjen johtajien suusta, samoin kuin joidenkin tiedotusvälineiden toimittajilta.

Se, mitä emme kuitenkaan koskaan kuule näiden edustajien ja asiantunti- joiden kertovan on, minkä nimenomaisten lakien tai kansainvälisten sopimusten perusteella Israelin toiminta olisi laitonta. Ei ole vaikea nähdä, miltä tilanne vaikuttaa israelilaisten näkökulmasta, kun he saavat toistuvasti kuulla syyllistyvänsä vakaviin rikoksiin saamatta kuulla, mitä asetuksia tai pykäliä he ovat rikkoneet. Tämä tekee myös puolustautumisen vaikeaksi.

Hyvät ystävät,

Juutalaisen kansan oikeus asua koko maassa, Jordanjoesta Välimereen, sinetöitiin Versaillesin rauhansopimuksen jälkeen Kansainliiton Palestiina- mandaatissa 24. heinäkuuta 1922. Tämän perustana oli San Remon vuoden 1920 rauhanneuvottelujen päätösasiakirjan asiasisältö. Mitä kansainväliseen oikeuteen tulee, Israelilla on sama olemassaolon oikeus kuin Suomellakin. (Itse asiassa) Israelin ja Suomen valtiollisen itsenäistymisen välillä on mielen- kiintoisia historiallisia yhtymäkohtia. Molempien maiden itsenäisyysjulistuksen antoi vapailla vaaleilla valittu eduskunta.

Israelin naapurivaltiot syntyivät paljon yksinkertaisemman prosessin kautta. Englannin ja Ranskan siirtomaavallat ja tilanne heijasti suuremmassa määrin näiden maiden alueellisia intressejä strategisesti tärkeällä ja luonnonvarojen puolesta rikkaalla alueella.

Mainitsemaani Kansainliiton mandaattipäätöstä ei ole missään yhteydessä, eikä miltään osin viimeisen 90 vuoden aikana muutettu, kumottu tai korvattu tai julistettu pätemättömäksi. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään sellaista kansainvälistä elintä, jolla olisi oikeus ja auktoriteetti tehdä muutoksia ensimmäisen maailmansodan jälkeen määriteltyyn oikeudelliseen ratkaisuun.

EU:n ja Israelin väliset suhteet ovat rakentuneet pitkälti riippuvaisiksi edistyksestä Lähi-idän rauhanprosessissa. Konsepti on hyvin ongelmallinen. EU-maiden ja Israelin yhteistyö monella tieteen, taiteen ja kaupan alalla kärsii.

Rauhanneuvottelujen sijaan palestiinalaiset ovat taas keskittyneet edistämään asiaansa etenkin YK:n ja EU:n kautta askel askeleelta. Israelin eristäminen ja poikkeuskohtelu YK:ssa on onnistunut valitettavan hyvin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustamisestaan lähtien pitänyt vain yhtä maata pysyvällä käsittelylistallaan. Se on olemassaolonsa aikana tuominnut Israelia enemmän kuin kaikkia muita maailman maita yhteensä.

Esimerkiksi vuonna 2007, jolloin Sudanin kansanmurha oli käynnissä ja satojatuhansia ihmisiä murhattiin ja miljoonia joutui pakolaisiksi, ihmisoikeus- neuvosto tuomitsi Israelin 22 kertaa ja antoi Sudanille yhden huomautuksen. Toinen esimerkki: neuvosto on tuominnut Israelin yli 60 kertaa samaan aikaan kuin Syyrian 15 kertaa ja kaikki muut maailman maat yhteensä 55 kertaa.

Hyvät ystävät,

Kuten hyvin tiedämme, antisemitismi on uudelleen voimistumassa länsi- maissa. Viime vuosina on nähty monien eurooppalaisten suurkaupunkien juutalaisvastaisia mielenosoituksia. Myös Suomessa mielenosoittajat kantavat hakaristilipuilla varustettuja bannereita.

Suomen juutalaisyhteisö on joutunut viimeisien vuosien aikana panostamaan merkittävästi juutalaisten kohteiden, synagogien ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneiden turvallisuusuhkien takia.

Eurooppalaisten tiedotusvälineiden yksipuolisella uutisoinnilla on vastuunsa tästä kehityksestä. On hyvin helppoa esittää jokin väite tai vain vihjaus - mutta vaatii paljon enemmän vaivaa puolustautua sitä vastaan.

BDS-liike on tullut yhä aktiivisemmaksi länsimaissa. Se järjestää tapahtumia yliopistokampuksilla ja lähestyy sanomallaan kirkkokuntia ja yrityksiä. Sen vanavedessä on nähty ennennäkemätön uusi antisemitismin ja juutalaisvas- taisten hyökkäysten aalto niin Euroopassa kuin USA:ssa.

Viimeisen 15 vuoden aikana Israel-vastaiset lobbausryhmät ovat rakentaneet kampanjansa sen väitteen ympärille, että Israel olisi apartheid- valtio. Tämä väite on erityisesti BDS-liikkeen iskulause. Kyseessä on laskelmoitu strategia, jolla vedotaan arabien ja Israelin välisestä konfliktista tietämättömien ihmisten mielipiteisiin.

BDS-liike syyttää Israelia myös vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja vertaa siirtokunta-rakentamista sotarikokseen. Tarkasteltaessa lähemmin ihmisoike-ustilannetta Israelissa, palestiinalaisalueilla ja ympäröivissä maissa, huoma- taan, että Israelia koskevat syytökset ovat räikeästi vääristeltyjä ja harhaan- johtavia. Israel on todellisuudessa ainoa maa Lähi-idässä, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja jossa ne on turvattu kaikille siellä asuville.

Dear friends, hyvät ystävät,

Olemme viime vuosina joutuneet todistamaan, kuinka ympäröivä maailma muuttuu yhä levottomammaksi ja ennakoimattomaksi. Talouskriisi, kansan- nousut ja konfliktit ovat seuranneet toisiaan. Syyrian sisällissota on vaatinut jo yli puoli miljoonaa kuolonuhria ja inhimillinen kärsimys on valtava. Eri puolilla maailmaa uskonnollisiin vähemmistöihin, useimmiten kristittyihin, kohdistu- vien hyökkäysten määrä on kasvanut rajusti. Useimmiten tekijöinä ovat olleet jihadistiterroristit.

Iranin rahoitus ja aseellinen tuki Lähi-idän terrorijärjestöille muodostaa jatku- van uhan Israelille. Sen kasvava vaikutusvalta alueella aiheuttaa epävakautta laajemmin. Iranin ihmisoikeustilanne on surullinen: vähemmistöjä kidutetaan ja valtion valvomissa mielenosoituksissa toivotetaan kuolemaa länsimaille ja Israelille.

Palestiinalaishallinnonjohtaja Mahmoud Abbas sanoi eräässä puheessaan YK:n yleiskokoukselle, että Oslon rauhanprosessi ei enää sido palestiinalaisia Tämän ilmoituksen jälkeen Israelissa on nähty lukuisia terrori-iskuja siviilejä kohtaan ja mellakoita. Ääri-islamistinen Hamas -järjestö puhuu avoimesti kolmannesta intifadasta.

EU:n tulisi tuomita nämä terroriteot hyvin selkeäsanaisesti sekä ilmaista pale- stiinalaishallinnolle, että heidän valitsemansa tie on väärä. Israelilaisten siirtokuntatuotteiden merkinnän ja boikotoinnin sijasta EU:n pääpainopiste tulisi olla rauhanprosessin edistämisessä.

Hyvät ystävät,

Valtaosa Palestiinalaishallinnon taloudesta rahoitetaan edelleen ulkomaisen avun kautta. On hyvin valitettavaa, ettei avustus ole kohdentunut Palestiinan talouden ja teollisuuden kehittämiseen. Rahoittajamaat ovat epäonnistuneet siinä, etteivät ole edellyttäneet avun saamisen ehtona todellista sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.

page11image2967696page11image2967808EU-maiden veronmaksajien on saatava läpinäkyvästi tieto siitä, minne heidän varat käytetään. Tilanteessa, jos verorahamme päätyvät epäsuorasti terroristiseen toimintaan, on täysin kestämätöntä. Vähintä, mitä Suomen hallitus voi tässä tilanteessa tehdä, on jäädyttää avustusrahat palestiinalais- yhteisöiltä - kuten Norja ja Tanska ovat tehneet.

 

Nyt on aika, että Suomen hallitus aloittaa perusteellisen tarkastelun siitä, kuinka palestiinalaisjärjestöille lähetetyt sadat miljoonat suomalaisten avustusrahat on käytetty viimeisten 20 vuoden aikana. Tämän vuoksi tein äskettäin hallitukselle kirjallisen kysymyksen ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetusta Israelin vastaisesta kampanjasta.

Palestiinalaisten ihmisoikeuksien suurin loukkaaja ei ole Israelin hallitus tai sen armeija, vaan heidän oma hallintonsa. Se loukkaa kansansa ihmisoike- uksia mielivaltaisilla pidätyksillä, kidutuksella, mielipiteen- ja uskonnonvapa- uden loukkauksilla ja lasten ja naisten aseman polkemisella. Vääryydet, joiden kohteeksi palestiinalaiset joutuvat omien johtajiensa toimesta, ovat sellaisia, että koko maailman tulisi puuttua niihin.

Tuorein esimerkki siitä on Hamaksen ja palestiinalaishallinnon osallisuus niin kutsutussa "Suuri Paluumarssi" -kampanjassa. Kyse on mittavista viikkoja kestäneistä mielenosoituksista Israelin ja Gazan rajalla, joissa tuhannet palestiinalaiset ovat perustaneet leirejä Israelin rajan tuntumaan. Kymmeniä on kuollut ja satoja loukkaantunut. Tällä miljoonia dollareita maksaneen mediakampanjan avulla pyritään saamaan kansainvälinen huomio sekä peittämään muun muassa Hamasin osuus jälleenrakennusvarojen ja - materiaalien väärinkäytöstä, esimerkiksi tunneleiden rakentamiseen.

Arvoisat juhlavieraat,

Itse haluaisin nähdä Suomen linjan olevan rohkeampi. Suomen tulee puoltaa Israelin oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen, mutta meidän ei tule tukea palestiinalaisten yksipuolista itsenäisyysjulistusta. Palestiinan yksipuolinen tunnustaminen ei auta ratkaisemaan Lähi-idän kriisiä. Rauhan mahdollistamiseksi myös kaikkien alueen maiden tulee tunnustaa Israelin oikeus olemassaoloon. Olennaista alueella on pyrkimys rakentaa toimintaa yhteisöllisten arvojen perustalta ilman, että vahvistetaan viholliskuvia toinen toisistaan.

Israel on historiansa aikana kohdannut monia haasteita. Israel on niistä selviytynyt ja osoittanut kansakuntana suurta luonteenlujuutta. Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana haluan omalta osaltani tuoda sano- man ystävyydestä. Israel tarvitsee ystäviä, kuten me kaikki, jotka ovat välillä haastavankin paikan tullen valmiita kulkemaan yhtä matkaa sen kanssa.

Haluan erityisesti kiittää suurlähettiläitä sekä lähetystöjen edustajia, että olette läsnäolollanne kunnioittaneet meitä tänään. Kiitos myös Suomi-Israel Yhdistysten Liitolle ja puheenjohtaja Huvilalle avustanne tämän seminaarin järjestelyistä.

Thank you Your Excellencies, Mr Waddoups and Mr Huvila, for your interesting speeches and remarks.
Rauhan toivomus on yksi ihmiskunnan hartaimmista pyynnöistä. Lähi-idässä niin juutalaiset kuin muslimitkin tervehtivät rauhan toivotuksella. "Shalom" merkitsee turvallisuutta, pelastusta, menestystä, hyvinvointia, mielenrauhaa ja ystävyyttä. Se viittaa aikaan, jolloin ei tehdä toisille pahaa. Rauhaa - sitä haluan myös toivottaa tänään meille jokaiselle.

Peter Östman
Kansanedustaja, KD
Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja

 

 

Siirry sivun alkuun